WOZ-waarden voor iedereen in te zien

11 oktober 2016 | Door redactie

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar gemaakt. Iedereen kan nu op de website www.wozwaardeloket.nl nagaan wat voor waarde de gemeente aan zijn woning of die aan een paar huizen verderop heeft toegekend.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 10 oktober de website WOZ-waardeloket gelanceerd. Hierdoor kan nu iedereen de waarde van woningen op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) inzien. Inwoners kunnen nu dus zonder dat een taxatieverslag hoeft te worden opgevraagd bijvoorbeeld de waarde van het huis bekijken dat als vergelijkingsobject met hun woning is aangewezen voor de bepaling van de WOZ-waarde. Dit kan zeer handig zijn als men het oneens is met de toegekende WOZ-waarde en bezwaar wil indienen. De gegevens zijn dus makkelijker voorhanden.

Nog niet alle gemeentes hebben waarden aangeleverd

Nog niet alle gemeentes hebben hun gegevens aangeleverd, maar het is wel de bedoeling dat binnen enkele maanden alle 390 gemeentes dit hebben gedaan zodat alle inwoners van Nederland gebruik kunnen maken van de website.