Is een aflossingsvrije hypotheek momenteel nog wel verstandig?

10 juni 2020

Is kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek momenteel nog wel verstandig?

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening waarbij u alleen rente betaalt en geen aflossing en aan het einde van de looptijd moet het hypotheekbedrag in één keer terugbetaald worden.

Enkele jaren geleden zijn de voorwaarden voor renteaftrek aangescherpt. U mag de rente over eigenwoningschulden die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2013 alleen aftrekken als de eigenwoningschuld volledig en binnen 360 maanden minimaal annuïtair wordt afgelost. Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dus dat de rente van een aflossingsvrije hypotheek niet aftrekbaar is.

Vraag is echter of dit in uw concrete situatie veel nadeel zal opleveren. Door de lage rentestand is de aftrekbare rente steeds lager. Ook het percentage waartegen u de rente kunt aftrekken, wordt steeds lager. De hypotheekrenteaftrek wordt namelijk versneld afgebouwd. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek met 3% per jaar omlaag. Vanaf 2023 is dan het uiteindelijke aftrektarief van 37,10% bereikt.

Maximale aftrek

Per 1 januari 2021 bedraagt de maximale aftrek nog 43%. Als u dan nog tussentijds aflost op de hypotheek, wordt het fiscale voordeel nog lager. Tot slot is de rente van een aflossingsvrije hypotheek weliswaar fiscaal niet aftrekbaar, maar u kunt de schuld wel verrekenen met uw vermogen in box 3, waardoor u minder belasting over uw vermogen betaalt.