Moet ik belasting betalen over de waarde van mijn woning als ik mijn hypotheek heb afgelost?

10 november 2020

Moet ik toch belasting betalen over de waarde van mijn woning ondanks het feit dat ik mijn hypotheek heb afgelost?

Ja, sinds 2019 moet over de waarde van de woning die vrij is of bijna vrij is van hypotheek belasting worden betaald.

Tot 2019 was het zo dat u het meerdere aan rente en kosten boven de waarde van het eigenwoningforfait (EWF) in mindering kon brengen op uw belastbaar inkomen. Was het voor de hypotheek aan rente en kosten betaalde bedrag lager dan het EWF, dan was de aftrek nul (geen of geringe eigenwoningschuld). Het EWF is een percentage (in de meeste gevallen 0,6%) van de WOZ-waarde van uw woning. Ieder jaar stelt uw gemeente de WOZ-waarde vast. Let u er overigens op dat u in de aangifte altijd de WOZ-beschikking gebruikt van hetzelfde jaar als waarover u aangifte doet. Bij de aangifte over 2020 gebruikt u dus de WOZ-waarde die u begin 2020 heeft ontvangen (met waardepeildatum 1 januari 2019).

Gefaseerde invoering

Vanaf 2019 zijn de regels van de geen of geringe eigenwoningschuld veranderd. Heeft u een woning waarop geen hypotheek rust, dan gaat u over de woningwaarde volgens de rekenregels van het EWF IB betalen over het bezit. Deze regeling is gefaseerd over 30 jaar ingevoerd. In 2019 betaalt u dus over 1/30ste van het EWF belasting, in 2020 2/30ste, etc.