Onbelaste vergoeding dga voor werkruimte thuis?

24 juli 2019

Mogen wij de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de bv een vergoeding geven voor een werkruimte thuis en wat zijn dan de fiscale gevolgen voor de dga en de onderneming?

Het is in dit geval belangrijk om te toetsen of er sprake is van een fiscaal kwalificerende werkruimte. De werkruimte moet dan voldoen aan het zelfstandigheidscriterium en het inkomenscriterium. Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is. De voorwaarden hiervoor zijn dat de werkruimte apart is te verhuren en de ruimte een eigen ingang en sanitair heeft.

Inkomenscriterium

Het inkomenscriterium houdt in dat het inkomen grotendeels in de werkruimte verdiend moet worden. Hoeveel dat moet zijn, hangt af van de vraag of de dga naast de werkruimte in de woning ook elders over een werkruimte beschikt. Zo ja, dan moet de dga ten minste 70% van zijn inkomen in de werkruimte in de eigen woning verwerven. Heeft hij alleen een werkruimte in zijn woning, dan moet hij minstens 70% van het inkomen ‘in of vanuit’ die ruimte verwerven en voor ten minste 30% ‘in’ die werkruimte. Voldoet de dga aan beide criteria, dan is er sprake van een kwalificerende werkruimte en telt de waarde daarvan niet mee voor het berekenen van het eigenwoningforfait.

Terbeschikkingstellingsregeling

De vergoeding die de dga krijgt, valt in box 1 van de inkomstenbelasting onder de terbeschikkingstellingsregeling. Is er sprake van een niet-kwalificerende werkruimte, dan wordt het eigenwoningforfait berekend over de woning inclusief de werkruimte. Eventuele vergoedingen zijn voor de dga dan loon.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.