Wat zijn de gevolgen van het versneld aflossen van een hypotheek?

10 juni 2020

Met de erfenis van mijn moeder wil ik mijn hypotheek aflossen. Waar moet ik dan allemaal rekening mee houden?

Het aflossen van uw hypotheek heeft voor u verschillende fiscale/financiële gevolgen:

  • U hoeft na aflossing geen hypotheekrente meer te betalen.
  • U kunt na aflossing die rente niet meer in aftrek brengen in box 1.
  • U moet mogelijk boeterente betalen vanwege de extra aflossing. Deze boeterente is overigens fiscaal wel aftrekbaar.
  • De rente op uw spaarrekening zult u waarschijnlijk nauwelijks missen gezien de lage rentestand.
  • Bij een spaarhypotheek of anderszins aan een levensverzekering gekoppelde lening is aflossen niet zonder meer mogelijk/voordelig.
  • Mogelijk bespaart u belasting in box 3 vanwege het voor de aflossing gebruikte spaargeld.
  • Heeft u uw hypotheek afgelost, dan heeft u ook geen bijtelling vanwege het eigenwoningforfait. Dit bedraagt in de meeste gevallen 0,65% (2019) van de WOZ-waarde. Bij een WOZ-waarde van € 300.000 en een belastingtarief van 38,1% is het fiscale belang € 743 (€ 300.000 x 0,65% x 38,1%). Er is echter een regeling waardoor iemand zonder schuld voor zijn woning per saldo geen bijtelling heeft, de zogenoemde Hillen-regeling. Door deze regeling kan het voordelig zijn de hypotheek volledig af te lossen. Deze faciliteit wordt echter vanaf 2019 in dertig jaar geleidelijk afgebouwd. Dit betekent dat u in 2019 nog maar 96,667% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%.

Sta erbij stil dat aflossen van de hypotheek in fiscaal opzicht definitief is. Als u spijt krijgt en later weer een hypotheek opneemt, kan deze fiscaal niet meer voor renteaftrek kwalificeren. Zelfs verhuizen biedt dan, door de bijleenregeling geen oplossing. Of het raadzaam is om af te lossen op uw hypotheek is dus afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.