Hypotheek en eigen woning

Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. De belastbare inkomsten uit uw eigen woning bestaan uit de voordelen die u uit de woning geniet plus de eventuele voordelen uit uw kapitaalverzekering. Dit bedrag mag u verminderen met de aftrekbare kosten zoals de door u betaalde hypotheekrente. Als u directeur-grootaandeelhouder bent, dan kunt u ook bij uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. Als getrouwde ondernemer kan een echtscheiding ook consequenties hebben voor de eigen woning.

De WOZ-waarde en het eigenwoningforfait

Het voordeel uit uw eigen woning wordt bepaald aan de hand van het eigenwoningforfait. Om dit voordeel te bepalen is de WOZ-waarde van uw woning van belang. Uw gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van uw woning. U wordt daarvan door middel van een beschikking op de hoogte gesteld. Al naar gelang de vastgestelde waarde wordt er dan een percentage of bedrag aan gekoppeld. Het bijbehorende percentage moet u dan maal de WOZ-waarde doen. Het bedrag minus de kosten dat daar uitkomt, moet u bij uw inkomen tellen. Het percentage kan jaarlijks wel wijzigen waardoor de hoogte van uw eigenwoningforfait variabel is.

 

Levert bijschrijving rente rekening-courantschuld bv problemen op?

Aanmerkelijk belang (box 2) | Publicatiedatum 09-05-2022

De rekening-courantschuld aan mijn bv is flink opgelopen. Ik betaal hierover een rente, die op de schuld wordt bijgeschreven. Levert dit problemen op?

Wat kan ik niet onderbrengen in de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 09-05-2022

In welke gevallen kan ik er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR?

Kan ik als dga een thuiswerkvergoeding krijgen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | Publicatiedatum 19-04-2022

Ik werk als enige werknemer van mijn bv vanuit huis. Kan ik voor mijn werk­ruimte de thuiswerkvergoeding gebruiken?

De ‘jubelton’-schenking verdwijnt, wat kan er nog wel?

Successiewet 4 minuten | 16-05-2022

Het is zover: 2022 is het laatste jaar van de ‘jubelton’. De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning gaat in 2023 al flink om...

Aandachtspunten bij de laatste aangifte loonheffingen van 2021

Aangifte loonheffingen 3 minuten | 26-01-2022

De laatste aangifte loonheffingen die u over het jaar 2021 moet indienen, heeft betrekking op het aangiftetijdvak dat eindigde op 31 decembe...

Welke eigenwoningkosten zijn aftrekbaar voor de IB?

Hypotheek en eigen woning 3 minuten | 03-12-2021

Bij de aanschaf (en financiering) van een eigen woning komen een heleboel extra kosten kijken waarvan u er een aantal wel kunt aftrekken maa...

Heeft u een vraag over Hypotheek en eigen woning?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Hypotheek en eigen woning?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie