IFRS

Het toepassen van de regels van de International Financial Reporting Standards (IFRS) op de boekhouding is verplicht voor beursgenoteerde organisaties. Voor mkb-ondernemingen is dit vrijwillig. Als u ervoor kiest om uw boekhouding in te richten volgens IFRS, heeft dit gevolgen voor de boekhouding, uw systemen, de interne processen en de te volgen opleidingen. De boekhouding wijzigt doordat u op een andere manier waardeert en presenteert in uw rapportages. Daarnaast moet u rekening houden met een aanpassing van IT-systemen. De interne processen wijzigen ook, dit komt doordat de interne werkwijzen veranderen. Werknemers die aan de slag gaan met de IFRS-regels zullen hiervan op de hoogte gebracht moeten worden en zij zullen eventueel opleidingen moeten volgen om zich te verdiepen in deze regels.