Aanvragen van Verklaring omtrent het gedrag gestegen

14 september 2022 | Door redactie

De afgelopen 10 jaar is het aantal aanvragen voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gestegen van nog geen 500.000 in 2010 naar ruim 1,4 miljoen in 2021. Dit blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie.

Er is geen eenduidige verklaring te geven voor de stijging van het aantal aanvragen. Een deel van de stijging is te verklaren door verschillende wijzigingen in de VOG-regeling: organisaties konden een VOG verlangen ook als daar geen wettelijke verplichting voor was (2004), het digitaal aanvragen van de VOG (2011) en het gratis aanvragen van een VOG voor vrijwilligers (2015). Het aantal afgewezen aanvragen is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven: zo tussen de 3.000 en 4.000 per jaar. In 2020 en 2021 was zelfs sprake van een daling met 2.524 en 2.401.

Verschuiving op de arbeidsmarkt

Het ministerie van Justitie geeft aan dat er de afgelopen jaren niet meer sectoren bij zijn gekomen waar een verplichte VOG voor geldt. Het hoeft ook niet te betekenen dat er meer organisaties zijn die er naar vragen. Werkgeversorganisatie AWVN denkt dat een deel van de aanvragen is gekomen door een verschuiving op de arbeidsmarkt. Er zijn meer mensen van baan veranderd en terechtgekomen bij een baan waar wel een VOG-plicht geldt, zoals bij het onderwijs, de kinderopvang en de politie. De stijging is ook deels het gevolg van zij-instromers.

VOG-aanvragen niet gestegen vanwege veiligheidsoverwegingen

Het lijkt er niet op dat organisaties nu meer om een VOG vragen vanwege veiligheidsoverwegingen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Met een VOG geeft iemand aan dat hij een bepaalde fout niet heeft begaan. Er staat alleen dat de persoon in aanmerking komt voor een bepaalde functie.