Bedank vrijwilligers op deze speciale dag

7 december 2022 | Door redactie

Het kan geen kwaad om vrijwilligers regelmatig in het zonnetje te zetten. Ze zetten zich immers vrijwillig in om van het goede doel een succes te maken. Vandaag is het nationale vrijwilligersdag. Een goed moment om nogmaals de waardering uit te spreken voor al die vrijwilligers die zich voor het goede doel inzetten.

Erkenning en waardering van vrijwilligers moet een belangrijke plaatsen krijgen in een organisatie. Vrijwilligers zijn immers vaak een onmisbare schakel. Erkenning houdt in dat vrijwilligers die zich inzetten voor een goed doel het gevoel hebben dat ze onmisbaar zijn voor de organisatie en serieus genomen worden. Vrijwilligers weten dat ze belangrijk zijn voor de organisatie en dat ze een bijdrage leveren aan het behalen van de gestelde doelen. Door dit te erkennen bestaat er meer aandacht en ruimte voor de specifieke kwaliteiten en competenties van de vrijwilliger. Erkenning kan bijvoorbeeld bestaan uit een helder geformuleerd vrijwilligersbeleid, visie op vrijwillige inzet, aandacht voor kwaliteiten van de vrijwilligers, een goede werkplek en faciliteiten, inspraak en erkennen van opgedane ervaringen.

Waardering uiten aan de vrijwilligers

Naast de erkenning is het ook belangrijk om vrijwilligers te waarderen. Waarderen houdt in dat een organisatie achter een goed doel de erkenning voor de vrijwilligers uit, bijvoorbeeld door een compliment in de wandelgangen of een lovend artikel. Dit kan bijvoorbeeld ook door middel van: deskundigheidsbevordering door een training aan te bieden, een attentie, de ‘vrijwilliger van de maand of jaar’ uitroepen, de voordracht voor een onderscheiding, een vrijwilligersuitje, een brunch of een feest en publiciteit.

Wettelijke kaders

Krijgt een vrijwilliger een financiële beloning voor zijn werkzaamheden, dan moet een organisatie rekening houden met de fiscale regels (artikel). In de wet is een maximale onbelaste vergoeding opgenomen. Blijft het bedrag onder dat maximum, dan heeft een organisatie niet te maken met de loonheffingen. De onkostenvergoeding die u aan een vrijwilliger betaalt, mag in 2022 niet hoger zijn dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Hogere bedragen beschouwt de Belastingdienst als loon waarover loonbelasting/premie volksverzekeringen betaald moet worden. De fiscus ziet dat namelijk als een dienstbetrekking.

Bijlagen bij dit bericht

Vrijwilligersregeling
Infographic
Vrijwilligersovereenkomst
Tools | Overeenkomsten