Indiensttreding

Als de werving-en-selectieprocedure is afgerond en een nieuwe werknemer is aangenomen, komt de administratieve molen op gang. Met de werknemer moet worden afgesproken onder welke voorwaarden hij in dienst komt en die moeten tijdig en schriftelijk worden afgestemd. Voor het opnemen van de werknemer in de salarisadministratie en aangifte loonheffingen gelden ook allerlei administratieve eisen. En er moeten allerlei praktische zaken worden geregeld en geregistreerd, waarbij de werkgever de privacy van de werknemer niet uit het oog mag verliezen. 

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werkgevers sinds 1 augustus 2022 meer verplichtingen rondom het verstrekken van informatie aan werknemers en beperkt de mogelijkheden om bepaalde bedingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen. 

Nieuws

Tien stappen voor screening nieuw personeel

21-03-2023

Om de mogelijkheden én beperkingen voor het screenen van sollicitanten op een rij te zetten, heeft screeningsautoriteit Justis een brochure...

Proeftijd verlengen of uitstellen is soms mogelijk

02-03-2023

Tijdens een proeftijd kunnen de werkgever en werknemer kennismaken met elkaar en ontdekken of een verdere samenwerking kansrijk is. Door oms...

Rijbewijs niet geschikt voor identificatie bij indiensttreding

19-01-2023

Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt, zijn er een aantal zaken die u moet regelen. Eén ervan is het vaststellen van zijn identiteit vo...

Sollicitant hoeft ziekte niet te melden

05-01-2023

Een kandidaat hoeft het tijdens de sollicitatieprocedure niet aan zijn potentiële nieuwe werkgever te vertellen als hij gedeeltelijk arbeids...