Infographics

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW 10-06-2024

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Pensioenvormen

Pensioen via de werkgever 27-03-2023

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen; het...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioen via de werkgever 19-01-2023

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.