Infographics

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen 04-08-2023

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw organisatie stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Het kerstpakket

Beloning 25-11-2021

De meeste organisaties (84%) delen aan hun werknemers een kerstpakket uit, coronapandemie of niet. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement...

Vakantiebijslag betalen over het loon

Beloning 22-04-2021

Een werkgever moet in principe minimaal 8% vakantiebijslag betalen over het brutoloon van de werknemer.

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR 09-02-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Wel of geen dienstbetrekking?

Werken met zzp'ers 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

OR-commissies en hun taken

Samenstelling van de OR 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...