Infographics

In bezwaar en beroep bij de Belastingdienst en de rechter

Contact met de Belastingdienst 18-04-2023

Als u het niet eens bent met een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Wordt dat afgewezen, dan...