Infographics

Inbeslagname door de gerechtsdeurwaarder

Debiteurenbeheer 28-11-2023

De gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke status en verricht ambtelijke werkzaamheden. De gerechtsdeurwaarder mag personen dagvaarden en voert vonnissen van de rechter...

Nieuwe regels omtrent betalingstermijnen

Facturen 06-09-2022

Omdat zelfstandigen en kleine ondernemingen vaak moeilijkheden ondervinden bij het betaald krijgen van hun uitstaande facturen, moeten grote ondernemingen sinds 1 juli...

Grip op uw debiteuren

Debiteurenbeheer 19-03-2021

Als klanten uw facturen niet betalen, kan uw organisatie in de problemen komen. Daarom is het belangrijk grip te houden op uw debiteuren zodat uw organisatie niet kopje...

Debiteurenrisico overdragen (factoring)

Debiteurenbeheer 31-07-2019

Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten van uw onderneming die erop gericht zijn om debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen. Het is belangrijk om hier goed...