Infographics

De bv ingaan of IB-onderneming laten voortbestaan?

Inkomstenbelasting (IB) 05-01-2024

Op een bepaald winstniveau van uw IB-onderneming is het vaak fiscaal voordeliger om deze onderneming om te zetten in een bv. Buiten het eventuele belastingvoordeel heeft...

Het duurzaamheidsverslag

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 28-03-2022

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een van de voorstellen is om voortaan niet...

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Jaarverslag en jaarrekening 05-02-2021

Het jaarverslag van uw organisatie moet jaarlijks worden vastgesteld. Deze informatie mag daarin niet ontbreken. Uiterlijk 31 juli of acht dagen na vaststelling moeten...

De accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening 10-09-2020

Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Jaarverslag en jaarrekening 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

Hoe werkt Standard Business Reporting?

Jaarverslag en jaarrekening 12-08-2019

Ondernemingen die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business...