Infographics

Recht op LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV 21-05-2024

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV) of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer. Door...

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie 03-01-2024

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Loonkostensubsidie

Personeelssubsidies 26-07-2023

Werkgevers kunnen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, onder voorwaarden een loonkostensubsidie krijgen.

Financieel cv vragen

Personeelsdossier 16-03-2023

Een werkgever kan een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of de werkgever één of meer personeelssubsidies kan ontvangen, zoals een...

Proefplaatsing

Personeelssubsidies 18-02-2023

Een werkgever kan mensen met een UWV-uitkering aannemen voor een zogenoemde proefplaatsing. Dit is een middel van UWV om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te...