Infographics

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof 06-06-2024

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers een uitkering kunnen krijgen tijdens het ouderschapsverlof. Dit moet werknemers stimuleren om van de verlofregeling...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen

Sociale verzekeringen 31-01-2024

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

De WW-premie in de salarisadministratie

Werkloosheidswet (WW) 10-01-2024

Sinds 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het type contract dat een werknemer heeft. Om de juiste premie te bepalen én...

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2024

Aangifte loonheffingen 02-01-2024

Over het loon van de werknemers van uw organisatie moeten loonheffingen worden ingehouden. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte...

Bericht over premie Whk

Sociale verzekeringen 08-11-2023

Als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen is een werkgever de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) verschuldigd. De premie Whk bestaat...

Wijzigingen in 2024 voor de loonheffingen

Aangifte loonheffingen 26-09-2023

Op Prinsjesdag zijn er weer een aantal maatregelen bekendgemaakt voor de loonheffingen waarmee u rekening moet gaan houden in 2024. Het gaat onder andere om de volgende...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen 04-08-2023

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw organisatie stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA 31-07-2023

De WIA kent twee soorten uitkering bij arbeidsongeschiktheid: IVA en WGA. WGA bestaat op zijn beurt uit drie soorten uitkering: de LGU, de LAU en de VVU. Deze infographic...

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Werkloosheidswet (WW) 14-06-2023

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,64%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,64%). Maar er zijn situaties...

Pensioenvormen

Pensioen via de werkgever 27-03-2023

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen; het...