Infographics

Stuurgroep strategische personeelsplanning (SPP) samenstellen

Strategische personeelsplanning (SPP) 21-03-2023

Voordat u begint met het SPP-proces is het aan te raden een stuurgroep in te stellen. De stuurgroep maakt vooraf en gedurende het proces keuzes over onder andere afbakening,...

Stap voor stap van missie naar persoonlijke doelen

Strategische personeelsplanning (SPP) 30-01-2023

De missie beschrijft het bestaansrecht van uw organisatie. Om die missie te volbrengen, wordt de missie vertaald naar persoonlijke doelstellingen voor uw werknemers....

Strategische personeelsplanning (SPP) ziet er zo uit

Strategische personeelsplanning (SPP) 15-08-2022

Voorbereid zijn op de toekomst: dat willen we allemaal! Strategische personeelsplanning is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om uw personeelsbestand...