Infographics

Delen van de vakantiedagen

Vakantiedagen 30-07-2019

Welke stappen kan de werkgever zetten om het delen van vakantiedagen tussen collega's mogelijk te maken?