Infographics

Werknemers met geldstress herkennen

Werknemer met schulden 30-04-2024

Vier op de vijf werkgevers hebben te maken met werknemers met financiële problemen. Geldstress heeft zijn weerslag op het werk van de werknemer. Uw organisatie plukt...

Mentale belasting signaleren

Preventie 24-01-2024

Mentale belasting kan vele oorzaken hebben. Werknemers praten er vaak ook niet makkelijk over. Toch kunt u wel de alarmsignalen herkennen. U kunt onderzoeken of er organisatorische...

Vormen van pestgedrag

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 24-10-2023

Pesten kan vele vormen aannemen. Vaak gebeurt het onder de oppervlakte en is het voor buitenstaanders niet makkelijk te herkennen. Ziet u toevallig een van de volgende...

De vier factoren van werkstress

Werkdruk 30-05-2023

Met een goed inzicht in de factoren die van invloed zijn op werkstress kunt u ongezonde werkdruk en werkstress gericht voorkomen of wegnemen. Dit voorkomt langdurig ziekteverzuim,...

Meer of minder managen

Leidinggeven 04-04-2023

Managers hebben hetzelfde dilemma als scheidsrechters: wanneer is ingrijpen noodzakelijk, en wanneer dreigt men de wedstrijd dood te fluiten? In deze infographic ziet...

Achterliggende oorzaken presenteïsme

Preventie 28-03-2023

Werknemers die wel op het werk verschijnen maar eigenlijk maar op halve krachten werken – de officiële term is presenteïsme – kunnen productieverlies...

Werkstress door PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 20-06-2022

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Thuis omgaan met werkdruk

Werkdruk 02-12-2020

Het combineren van werk en privé bij thuiswerken kan stress opleveren. Om dit te voorkomen moet u op een aantal zaken letten. Afwisseling, voldoende beweging en...

Werkplek voor auditief en visueel beperkten

Werkplek 17-06-2020

Werknemers met een auditieve of visuele beperking hebben speciale behoeften voor de werkplek, op kantoor én thuis. Een goede werkplek is van belang, juist ook...