Infographics

Cafetariaregeling of keuzebudget

Beloning 01-02-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen in deze krappe arbeidsmarkt voor een werknemer net het verschil maken. Er zijn diverse manieren om werknemers regie te geven over...

Eisen aan de thuiswerkvergoeding

Thuiswerken en hybride werken 25-01-2024

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding verstrekken. Per 1 januari 2024 kunnen werkgevers maximaal € 2,35 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte...

De fietsvergoeding

Fiets van de zaak 24-01-2024

Een werkgever kan een werknemer op drie manieren van een fiets voorzien: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Stappenplan werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) 09-01-2024

Binnen de werkkostenregeling mogen werkgevers een percentage van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenoemde vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen,...

Dga in de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) 07-11-2023

Een dga is directeur, maar óók werknemer van zijn eigen bv. En daarom kan ook de dga gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR) en de bijbehorende vrije...

Wijzigingen in 2024 voor de loonheffingen

Aangifte loonheffingen 26-09-2023

Op Prinsjesdag zijn er weer een aantal maatregelen bekendgemaakt voor de loonheffingen waarmee u rekening moet gaan houden in 2024. Het gaat onder andere om de volgende...

Extraterritoriale kosten

30%-regeling 30-08-2023

Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan...

Onbelaste smartphones

Werkkostenregeling (WKR) 30-05-2023

Er zijn drie manieren om werknemers onbelast een smartphone te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Bedrijfsuitje: belast of onbelast?

Werkkostenregeling (WKR) 04-04-2023

Of een werkgever bij een bedrijfsuitje de gerichte vrijstellingen voor de diverse onderdelen kan toepassen, is afhankelijk van het karakter van het uitje.

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) 09-03-2023

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...