Infographics

De WW-premie in de salarisadministratie

Werkloosheidswet (WW) 05-07-2023

Sinds 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het type contract dat een werknemer heeft. Om de juiste premie te bepalen én...

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Werkloosheidswet (WW) 14-06-2023

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,64%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,64%). Maar er zijn situaties...

Regeling onwerkbaar weer

Werkloosheidswet (WW) 18-08-2022

Als het heel hard waait of streng vriest, is er in sommige sectoren sprake van zogenoemd onwerkbaar weer: werknemers kunnen door het extreme weer niet veilig aan het...

Financiering sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen 22-09-2020

De premie volksverzekeringen die de werkgever op het loon van de werknemers inhoudt en aan de Belastingdienst afdraagt en de premies werknemersverzekeringen die de onderneming...

Werkloosheidsuitkering

Werkloosheidswet (WW) 14-09-2020

Een werknemer die zijn baan kwijtraakt, kan recht hebben op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) en daarna op een private aanvulling op de WW-uitkering...

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).