Infographics

Vormen van medezeggenschap

Werkwijze OR 16-01-2024

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Adviesrecht OR bij benoeming nieuwe bestuurder

Werkwijze OR 11-09-2023

De OR heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder (artikel 30 WOR). Dat geldt ook bij een tijdelijke benoeming (interim). Het is van belang dat de OR...

Extern advies inwinnen

Werkwijze OR 08-08-2023

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om één of meer externe deskundigen in te schakelen op kosten van de organisatie....

Voordracht van RvC-lid door de OR

Werkwijze OR 08-05-2023

De OR heeft in sommige ondernemingen het recht om voor een derde van de raad van commissarissen (RvC) kandidaten voor te dragen. Dit versterkt voordrachtsrecht staat...

Geheimhoudingsplicht OR

Werkwijze OR 01-09-2021

De OR krijgt vaak de beschikking over vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld voor een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, of op grond van het informatierecht. De bestuurder...

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

Vaardigheden van een OR-lid

Werkwijze OR 08-10-2020

De OR heeft een spilfunctie binnen de organisatie. Hierdoor komt er van alles op de OR af. Veranderingen in de organisatie, belangen van werknemers of maatregelen vanuit...

Eerste taken startende OR-leden

Werkwijze OR 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Voorlopig en definitief OR-reglement

Werkwijze OR 14-08-2019

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg...