Infographics

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Werkloosheidswet (WW) 14-06-2023

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,64%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,64%). Maar er zijn situaties...

Slapend dienstverband

Ontslag 12-05-2020

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).