Infographics

Afbouw aftrekposten in de IB

Inkomstenbelasting (IB) 02-02-2022

Het maximale aftrektarief in de IB is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. De afbouw is vooralsnog ingetekend tot en met 2023. In dat jaar is het aftrektarief...

Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2021

Ondernemersaftrek 06-01-2021

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek...