Infographics

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2024

Aangifte loonheffingen 02-01-2024

Over het loon van de werknemers van uw organisatie moeten loonheffingen worden ingehouden. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte...

Financiering sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen 22-09-2020

De premie volksverzekeringen die de werkgever op het loon van de werknemers inhoudt en aan de Belastingdienst afdraagt en de premies werknemersverzekeringen die de onderneming...