Infographics

Regels en risico's voor nachtwerk

Arbeidstijden 28-11-2023

In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts. Voor nachtwerk gelden aparte regels voor arbeids- en rusttijden. Ook moet de werkgever nachtwerkers...

Liftkeuring

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 22-11-2023

Uw lift moet regelmatig gecontroleerd worden. De lijst met controlepunten die de expert langsloopt, is enorm. In de infographic ziet u de controlepunten die volgens Het...

De escalatieladder

Conflicthantering 08-11-2023

De Oostenrijkse onderzoeker en organisatieadviseur Friedrich Flasl omschrijft in zijn theoretische escalatieladder de verschillende fasen van een conflict, met daarbij...

Vormen van pestgedrag

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 24-10-2023

Pesten kan vele vormen aannemen. Vaak gebeurt het onder de oppervlakte en is het voor buitenstaanders niet makkelijk te herkennen. Ziet u toevallig een van de volgende...

Samenwerken met arboprofessionals

OR en arbeidsomstandigheden 10-10-2023

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Vangnet of maatwerk?

Arbowet 05-10-2023

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zich bij zijn preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen. Hij heeft de...

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen 19-09-2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Aandachtspunten verstikkingsgevaar

Preventie 29-08-2023

In een besloten ruimte kan zuurstofgebrek en dus verstikkingsgevaar optreden. Daarom zijn aan het werken in zulke ruimten strenge eisen gesteld.

Wel of geen DPIA voor de AVG?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 29-08-2023

Bent u verplicht een data protection impact assesment (DPIA) uit te voeren? Dat moet wanneer de gegevensverwerking van uw organisatie een privacyrisico oplevert. Als...

Prinsjesdag

Prinsjesdag 10-08-2023

De derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. In deze infographic vindt u het programma, en wanneer u de Rendement-updates kunt verwachten.