Infographics

Selectie persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 25-05-2023

Als de werkgever de risico’s uit de RI&E niet op een andere manier kan wegnemen, moet hij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inzetten. U kunt hierover...

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 30-07-2019

Bij het beheersen van de risico's moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen in een vaste volgorde, waarbij...