Infographics

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 30-07-2019

Bij het beheersen van de risico's moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen in een vaste volgorde, waarbij...