Infographics

Wat valt in welke box en waarom?

Inkomstenbelasting (IB) 06-02-2024

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin...

Winst uit aanmerkelijk belang (Box 2 IB)

Inkomstenbelasting (IB) 06-02-2024

U heeft een aanmerkelijk belang als u (eventueel samen met uw fiscale partner) minstens 5% of meer van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties in een onderneming...

Dividendbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 10-01-2024

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen. Bekijk hier hoe dat fiscaal precies werkt.

De bv ingaan of IB-onderneming laten voortbestaan?

Inkomstenbelasting (IB) 05-01-2024

Op een bepaald winstniveau van uw IB-onderneming is het vaak fiscaal voordeliger om deze onderneming om te zetten in een bv. Buiten het eventuele belastingvoordeel heeft...

Fiscale verzuimboetes

Aangifte BTW 16-11-2023

Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de huidige boetebedragen.

Fiscale reserves

Inkomstenbelasting (IB) 12-10-2023

Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan....

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) 09-03-2023

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...

Afbouw aftrekposten in de IB

Inkomstenbelasting (IB) 16-01-2023

Het maximale aftrektarief in de IB is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. De afbouw is vooralsnog ingetekend tot en met 2023. In dat jaar is het aftrektarief...

Gebruik van investeringsaftrek 2023

Ondernemersaftrek 16-01-2023

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

Welke overeenkomst voor de dga?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 04-10-2022

Een dga kan zijn werk doen op basis van een arbeidsovereenkomst of via een managementovereenkomst. De eerste maakt hem in feite een werknemer, bij het tweede contract...