Infographics

Wanneer geldt de Wet melding collectief ontslag?

Ontslag 29-03-2024

Bij 20 ontslagen of meer is uw organisatie mogelijk wettelijk verplicht om een melding van collectief ontslag te doen, volgens de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Wat mag de werkgever vragen bij ziekmelding?

Re-integratie 26-03-2024

Als een werknemer zich ziek meldt, mag de werkgever niet vragen wát de werknemer mankeert. Maar er zijn wel een aantal andere vragen die hij mag stellen.

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht 25-03-2024

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Zes keer bijzonder leiderschap

Leidinggeven 19-03-2024

Iedereen kan zich wel een voorstelling maken van ‘autoritair leiderschap’ en ‘coachend leiderschap’. Hoog tijd dus om het licht te laten schijnen...

Analoge of digitale OR-verkiezingen

OR-verkiezingen 12-02-2024

Uw OR heeft de taak om de verkiezingen voor de nieuwe OR te organiseren. Deze kunnen analoog of digitaal plaatsvinden. Ook een combinatie – hybride verkiezingen...

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR 09-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Staat de ketenregeling nog een tijdelijk contract toe?

Arbeidsovereenkomst 08-02-2024

Door de ketenregeling is het werken op basis van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet tot in het oneindige mogelijk. Welke mogelijkheden hebben werkgevers...

Een webinar organiseren

Zakelijke communicatie 06-02-2024

Wilt u een seminar van uw organisatie bereikbaar maken voor een groter publiek, dat bijvoorbeeld verder weg woont of thuiswerkt? Organiseer dan een webinar! Technisch...

Vakantiewetgeving in een notendop

Vakantiedagen 06-02-2024

Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De...

Uitzonderingen op minimumloon

Minimumloon 01-02-2024

Werkgevers zijn verplicht om werknemers minstens het wettelijk minimumloon te betalen dat bij hun leeftijd hoort. Er zijn echter twee situaties waarin dat niet hoeft:...