Infographics

Hybride werken voor altijd

Hybride werken 01-06-2023

Sinds de coronapandemie is thuiswerken niet meer weg te denken. Als uw organisatie ook kiest voor een combinatie van thuiswerken en werken op locatie, is het zaak om...

Onbelaste smartphones

Werkkostenregeling (WKR) 30-05-2023

Er zijn drie manieren om werknemers onbelast een smartphone te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Nieuw pensioenstelsel

Pensioen via de werkgever 30-05-2023

Nieuwe regels moeten het Nederlandse pensioenstelsel verbeteren. Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter. In deze infographic ziet u een aantal kenmerken...

Ontslaggronden combineren

Ontslag 11-05-2023

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA 09-05-2023

De WIA kent twee soorten uitkering bij arbeidsongeschiktheid: IVA en WGA. WGA bestaat op zijn beurt uit drie soorten uitkering: de LGU, de LAU en de VVU. Deze infographic...

De vier vormen van disfunctioneren

Disfunctioneren 04-05-2023

Disfunctioneren kan verschillende vormen aannemen. Voor een goede aanpak van disfunctioneren is het belangrijk goed voor ogen te hebben wat het probleem is. Als de vorm...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden 25-04-2023

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst 24-04-2023

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Bescherm persoonsgegevens van werknemers

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 24-04-2023

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyregels hebben de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens...

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden 18-04-2023

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken de werkgever en werknemer af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.