Infographics

De vier vormen van disfunctioneren

Disfunctioneren 04-05-2023

Disfunctioneren kan verschillende vormen aannemen. Voor een goede aanpak van disfunctioneren is het belangrijk goed voor ogen te hebben wat het probleem is. Als de vorm...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden 25-04-2023

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst 24-04-2023

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Bescherm persoonsgegevens van werknemers

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 24-04-2023

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyregels hebben de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens...

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden 18-04-2023

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken de werkgever en werknemer af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Bedrijfsuitje: belast of onbelast?

Werkkostenregeling (WKR) 04-04-2023

Of een werkgever bij een bedrijfsuitje de gerichte vrijstellingen voor de diverse onderdelen kan toepassen, is afhankelijk van het karakter van het uitje.

Wel of geen bijtelling voor de auto van de zaak?

Auto van de zaak 04-04-2023

Als een werkgever een werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt moet de werkgever in principe rekening houden met een bijtelling. Maar in sommige situaties...

Pensioenvormen

Pensioen via de werkgever 27-03-2023

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen; het...

Vakantiewetgeving in een notendop

Vakantiedagen 27-03-2023

Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De...

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Contact met de Belastingdienst 24-03-2023

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur geven aan hoe de overheid zich moet gedragen ten opzichte van u. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in formele en...