Infographics

De vier vormen van disfunctioneren

Disfunctioneren 04-05-2023

Disfunctioneren kan verschillende vormen aannemen. Voor een goede aanpak van disfunctioneren is het belangrijk goed voor ogen te hebben wat het probleem is. Als de vorm...

Signalen bij stoornis in middelengebruik of gedragsverslaving

Gezondheid werknemer 01-05-2023

Herkent u de signalen bij problematisch middelengebruik of verslaving? De signalen bij een stoornis in middelengebruik of verslaving zijn in te delen in fase één...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden 25-04-2023

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst 24-04-2023

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Bescherm persoonsgegevens van werknemers

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 24-04-2023

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyregels hebben de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens...

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden 18-04-2023

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken de werkgever en werknemer af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Herken een vals diploma

Werving en selectie 18-04-2023

U gaat er natuurlijk niet van uit, maar sollicitanten kunnen zo ver gaan dat ze met een vals diploma een baan proberen te bemachtigen. Zo herkent u diplomafraude.

Interne meldprocedure voor klokkenluiders

Klokkenluidersregeling 06-04-2023

Door de Wet bescherming klokkenluiders gelden er strengere eisen voor de interne meldprocedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand. De meldprocedure...

Meer of minder managen

Leidinggeven 04-04-2023

Managers hebben hetzelfde dilemma als scheidsrechters: wanneer is ingrijpen noodzakelijk, en wanneer dreigt men de wedstrijd dood te fluiten? In deze infographic ziet...

Bedrijfsuitje: belast of onbelast?

Werkkostenregeling (WKR) 04-04-2023

Of een werkgever bij een bedrijfsuitje de gerichte vrijstellingen voor de diverse onderdelen kan toepassen, is afhankelijk van het karakter van het uitje.