Infographics

De basis van een personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden 24-11-2022

Een personeelshandboek is meer dan een opsomming van personeelsregelingen. Denk aan praktische zaken als een inhoudsopgave en paginanummering. Maar ook aan de boodschap...

Een ontruimingsplan maken

Bedrijfshulpverlening (bhv) 16-11-2022

De bhv moet een ontruimingsplan maken voor het geval zich brand of een andere calamiteit voordoet. De in het gebouw aanwezige mensen kunnen dan snel en veilig het pand...

Het hefboomeffect bij private equity

Reorganisatie 08-11-2022

Private equity-organisaties kopen organisaties op om ze na enkele jaren met winst weer te verkopen. De inleg bestaat meestal grotendeels uit vreemd vermogen (geleend...

Modelmededeling beslagvrije voet

Loonbeslag 31-10-2022

Als er beslag wordt gelegd op het loon van een werknemer, krijgt de werknemer een modelmededeling beslagvrije voet van de beslaglegger met daarop het bedrag dat de werknemer...

Framing bij presentatie cijfers

Zakelijke communicatie 11-10-2022

Door cijfers op een bepaalde manier te presenteren, is de lezer te sturen in zijn interpretatie van grafieken en diagrammen.

Hashtag kiezen

Zakelijke communicatie 29-09-2022

Dit stroomschema helpt u om de beste hashtag voor uw tweets of LinkedIn-posts te kiezen.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Reiskosten 28-09-2022

De werkgever kan aan werknemers een vergoeding voor hun zakelijke reiskosten geven. De mogelijkheid om een vast bedrag per kilometer te vergoeden geldt zowel voor woon-werkverkeer...

Regelingen en subsidies die u helpen bij energiebesparing en vergroening

Klimaatneutraal ondernemen 26-09-2022

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen 22-09-2022

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Het informatierecht van de OR

Informatierecht 14-09-2022

De OR heeft recht op informatie van de bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die de OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens...