Infographics

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 15-05-2024

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een plan waarin de werknemer zijn ontwikkeldoelen vastlegt en bijhoudt. In het POP staat welke stappen een werknemer moet zetten...

Strategische personeelsplanning (SPP) ziet er zo uit

Strategische personeelsplanning (SPP) 14-05-2024

Voorbereid zijn op de toekomst: dat wil iedere organisatie! Strategische personeelsplanning is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om het...

De basis van een personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden 06-05-2024

Een personeelshandboek is meer dan een opsomming van personeelsregelingen. Denk aan praktische zaken als een inhoudsopgave en paginanummering. Maar ook aan de boodschap...

Scholingsmogelijkheden voor werknemers

Opleiding en ontwikkeling 30-04-2024

Het stimuleren van scholing of het omscholen van werknemers kan een goede investering zijn voor uw organisatie. Wat zijn de scholingsmogelijkheden voor werknemers zelf?

Werknemers met geldstress herkennen

Werknemer met schulden 30-04-2024

Vier op de vijf werkgevers hebben te maken met werknemers met financiële problemen. Geldstress heeft zijn weerslag op het werk van de werknemer. Uw organisatie plukt...

Rapportageverplichting werknemersmobiliteit

Duurzaam ondernemen 30-04-2024

Organisaties met minimaal 100 werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om online te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijke...

Regeling werkoverleg

Rechten van de OR 16-04-2024

Artikel 28, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de wettelijke taak om onder meer het werkoverleg te bevorderen. Het doel daarvan is dat werknemers...

Wanneer geldt de Wet melding collectief ontslag?

Ontslag 29-03-2024

Bij 20 ontslagen of meer is uw organisatie mogelijk wettelijk verplicht om een melding van collectief ontslag te doen, volgens de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht 25-03-2024

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

In beroep bij de Ondernemingskamer

OR en geschillen 19-03-2024

Bij veel belangrijke voorgenomen besluiten moet de bestuurder de OR tijdig om advies vragen. Houdt de bestuurder zich niet aan de regels van het adviesrecht (artikel...