De OR krijgt binnenkort een bestuursverslag

4 april 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden (OR) kunnen rond deze tijd het jaarverslag van hun organisatie verwachten met daarin de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. Een belangrijk document, want de OR heeft die financieel-economische gegevens nodig om te beoordelen hoe de organisatie ervoor staat. Let op: het Burgerlijk Wetboek spreekt sinds kort niet meer van de term ‘jaarverslag’, maar van ‘bestuursverslag’.

Volgens artikel 31a lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de bestuurder de informatie in het jaarverslag (en de jaarrekening) ongevraagd verstrekken aan de ondernemingsraad. Dit heet ook wel het passieve informatierecht. In alle andere gevallen kan de OR erom vragen op grond van het algemene informatierecht in artikel 31 WOR (actief informatierecht). In beide situaties is het handig om te weten dat de terminologie is veranderd. Wat vorig jaar nog ‘jaarverslag’ heette, wordt per 2016 aangeduid als ‘bestuursverslag’.

‘Jaarverslag’ maakt plaats voor ‘bestuursverslag’

In de praktijk ontstond vaak verwarring wat er precies wordt bedoeld met de term ‘jaarverslag’. Voor de één houdt de term het volledige jaarverslag in, inclusief de jaarrekening, terwijl de ander alleen de inhoudelijke rapportage – het zogenoemde bestuursverslag – bedoelt. Dit is voortaan ook de formele aanduiding in de relevante wetgeving, zoals titel 9 in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten