PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

15 maart 2017 | Door redactie

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht van de PVT is wel beperkter dan dat van de OR.

De PVT heeft informatie van de bestuurder nodig om het medezeggenschapswerk goed te kunnen doen. Zo kunnen er extra gegevens nodig zijn voor een advies of eventuele instemming. Hiervoor kan de PVT bij de bestuurder een verzoek tot informatie indienen. Omdat de taken van de PVT niet zo omvangrijk zijn als die van een OR (tool), heeft de PVT niet hetzelfde informatierecht als een OR. Zo hoeft een bestuurder op een informatieverzoek van de PVT niet schriftelijk te reageren. Vraagt een OR om schriftelijke informatie, dan is de bestuurder verplicht de gevraagde informatie schriftelijk te verstrekken of moet hij daartegen bezwaar aantekenen.

Bestuurder moet PVT informeren over sociaal beleid

De bestuurder moet eens per jaar zelf informatie verstrekken aan de PVT. Dit mag hij zowel schriftelijk als mondeling doen. Hij informeert hierbij de PVT over het werk en de resultaten van het afgelopen jaar en de verwachtingen die hij heeft voor het komende jaar. De bestuurder moet de PVT ook informeren over het personeelsbeleid. Denk aan cijfers over het ziekteverzuim, opleidingen en werkgelegenheid. Als de organisatie zijn jaarrekening en -verslag openbaar moet maken, heeft de PVT het recht om deze stukken in het Nederlands te ontvangen.

Ook PVT kan naar bedrijfscommissie of rechtbank

Als een PVT niet de gewenste informatie krijgt van de bestuurder, heeft de PVT dezelfde opties voor maatregelen als de OR. De PVT kan in gesprek gaan met de bestuurder en hem wijzen op eventuele afspraken. Zo nodig, kan de PVT om bemiddeling van een bedrijfscommissie verzoeken of het meningsverschil uitvechten via de rechter.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten