Artikel 31 c WOR: OR-rechten adviesopdracht deskundige?

31 mei 2022

In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de bestuurder de ondernemingsraad (OR) moet mededelen dat hij voornemens is een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming te verstrekken. Welke rechten heeft de OR bij deze adviesopdracht en de keuze van de deskundige?

De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 31c WOR het recht op informatie als de bestuurder van plan is een adviesopdracht te verstrekken aan een externe deskundige. Dit arti

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.