Informatierecht OR: artikel 31 WOR

Elke ondernemingsraad heeft informatie (artikel 31 en verder WOR) nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen (verdiepingsartikel). Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht; in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig is voor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

Hoe vragen we relevante informatie op bij de bestuurder?

Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Met deze maatwerkbrief (tool) vraagt u snel alle informatie op die u nodig heeft.

Nieuws

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

09-02-2024

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis...

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

08-01-2024

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...

Wat stond centraal in het OR-nieuws in 2023?

27-12-2023

Ook al is de coronapandemie officieel allang voorbij, de gevolgen zijn nog altijd merkbaar op de werkvloer. Want mogen werknemers bijvoorbee...

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

29-11-2023

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...