Informatierecht: artikel 31 WOR

Elke ondernemingsraad heeft informatie (artikel 31 en verder WOR) nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen (verdiepingsartikel). Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht; in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig is voor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waar is het informatierecht geregeld?
Dit recht is verankerd in artikel 31 en verder van de WOR.

Hoe vragen we relevante informatie op bij de bestuurder?
Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Met deze maatwerkbrief (tool) vraagt u snel alle informatie op die u nodig heeft.

 

Wanneer mag de bestuurder de OR informatie weigeren?

Informatierecht | Publicatiedatum 11-11-2022

De ondernemingsraad (OR) vraagt om informatie die onze organisatie niet wil verstrekken. De ondernemingsraad vindt dat hij recht heeft op deze informatie, maar de bestuurder...

Welke rechten heeft de OR bij de pensioenovereenkomst?

Informatierecht | Publicatiedatum 22-09-2022

Onze organisatie is bezig met een nieuwe pensioenovereenkomst. Welke rechten hebben wij als OR daarbij?

Artikel 31 c WOR: OR-rechten adviesopdracht deskundige?

Informatierecht | Publicatiedatum 31-05-2022

In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de bestuurder de ondernemingsraad (OR) moet mededelen dat hij voornemens is een adviesopdracht aan een deskundige...

Zo gebruikt u het informatierecht optimaal

Informatierecht Publicatiedatum 25-10-2022

De ondernemingsraad heeft op grond van de WOR recht op informatie om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens moet de bestuurder ongevraagd...

OR & collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag 6 minuten | 25-11-2022

Als de omstandigheden binnen een organisatie aanleiding geven om werknemers te ontslaan, is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Van co...

Profijt van milieumaatregelen

Klimaatneutraal ondernemen 8 minuten | 21-10-2022

Bestuurders zijn soms huiverig om milieumaatregelen te treffen, omdat dit flinke kosten met zich mee kan brengen. Er zijn echter allerlei su...

OR-rechten voor het milieu

Klimaatneutraal ondernemen 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

Het informatierecht van de OR

Informatierecht Publicatiedatum 14-09-2022

De OR heeft recht op informatie van de bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die de OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens...

Rechten OR bij inspecties

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) Publicatiedatum 15-02-2022

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Arbeidsinspectie...

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Finy van der Vlis
Finy van der Vlis
Advies en training voor ondernemingsraden
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Finy van der Vlis
Finy van der Vlis
Advies en training voor ondernemingsraden
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie