Informatierecht van de OR

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook wel de WOR genoemd) aan op welke informatie u recht heeft. Zo heeft u volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals begrotingen. Maar daar blijft het niet bij. Zo stelt de WOR ook dat u recht heeft op alle informatie die u nodig heeft om uw medezeggenschapswerk goed te kunnen doen. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte over het informatierecht van de OR en weet u hoe u dit recht moet toepassen in de praktijk.

Beroepscompetenties

Op de hoogte van het informatierecht van de OR en het toepassen hiervan.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt