Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoende aan meewerkt, heeft de OR een aantal opties.

1 maart 2017 | Door redactie

Een OR kan alleen goed functioneren als de raad over voldoende informatie over de organisatie beschikt. In artikel 31 van de WOR is daarom bepaald dat de OR een actief informatierecht heeft: een bestuurder is op aanvraag van de OR verplicht om informatie te verstrekken die de OR nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Het kan voorkomen dat een bestuurder weigert om informatie af te geven. De OR heeft dan een aantal opties.

In overleg met bestuurder over informatierecht

Een logische eerste stap voor de OR is om met de bestuurder in overleg te treden, daarbij te wijzen op de afspraken in de ondernemingsovereenkomst (tool) en uit te leggen waarom het belangrijk is dat de bestuurder de informatie verstrekt. Het kan zo zijn dat de bestuurder een begrijpelijke reden heeft om de gegevens achter te houden. Misschien is de informatie simpelweg niet beschikbaar, wil de bestuurder geen privacygevoelige gegevens verstrekken of is hij bang dat de informatie op straat belandt. De OR kan dan eventueel wijzen op de mogelijkheid om geheimhouding te verplichten (tool), waardoor de OR bepaalde informatie niet met anderen (zoals de achterban) mag delen. Zo nodig kan de OR wel één of meerdere deskundigen bij het onderwerp betrekken.

Naar bedrijfscommissie of rechter voor informatierecht

Lukt het écht niet om in onderling overleg tot een oplossing te komen, dan kan de OR ervoor kiezen om naar de bedrijfscommissie of kantonrechter te stappen. De bedrijfscommissie zal bemiddelen tussen de bestuurder en de OR. Het inschakelen van de bedrijfscommissie (tool) is gratis, maar zorgt niet voor juridisch uitsluitsel. De kantonrechter geeft wel een bindend oordeel, maar die procedure is duurder en kan het conflict onnodig laten escaleren.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten