Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

Maatwerkbrief

MS Word 61.09 kb

02-10-2020

Download deze tool
Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de bestuurder wil ontvangen.

Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak.

Met deze maatwerkbrief vraagt u snel alle informatie op die u nodig heeft.


Meer informatie over het instemmingsrecht vindt u in de toolbox Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen.

Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.