Informatierecht

Elke ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen (verdiepingsartikel). Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht; in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig is voor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waar is het informatierecht geregeld?
Dit recht is verankerd in artikel 31 en verder van de WOR.

Hoe vragen we relevante informatie op bij de bestuurder?
Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Met deze maatwerkbrief (tool) vraagt u snel alle informatie op die u nodig heeft.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Zet beloningsbeleid op de agenda

Beloning 5 minuten | 09-02-2021

In de media is er de afgelopen jaren veel aandacht voor beloningsverhoudingen en voor transparant en eerlijk beloningsbeleid. Ook door de co...

Artikel 31a WOR: Gegevens over het financieel en het economisch beleid

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 19-10-2020

Het is niet voor niets dat artikel 31a WOR gelijk start met de verstrekking van gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw...

Artikel 31 b WOR: Wat wilt u weten over de werknemers die u vertegenwoordigt?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 4 minuten | 13-08-2019

Uw OR is gekozen door en uit de werknemers met kiesrechten en heeft volgens de wet (artikel 2, lid 1 WOR) een dubbele opdracht: overleggen m...

Infographics

Rechten OR bij inspecties

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-08-2019

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Inspectie...

E-learning

Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2020

Vraag en antwoord

Wat kunnen we doen als bestuurder het adviesrecht negeert voor ondernemingsplannen?
Een meerjarig ondernemingsplan is een beleidsplan waarin strategische keuzes voor de nabije toekomst worden gemaakt. Dat mag u niet verwarren met concrete voorgenomen besluiten waarover uw bestuurder (als het een flinke uitbreiding betreft) eerst OR-advies moet inwinnen. Dat wil overigens... Lees het hele antwoord