Initiatiefrecht inzetten om achterban te peilen

21 januari 2022 | Door redactie

Voor de ondernemingsraad (OR) is de input van de achterban onmisbaar. Zeker nu bij veel bedrijven werknemers thuiswerken kan het lastig zijn om contact te houden. De OR kan dan het initiatiefrecht inzetten om werknemers een stem te geven.

De OR kan het initiatiefrecht inzetten om een MTO voor te stellen. Dat recht is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bovendien heeft de OR instemmingsrecht bij de opzet en uitvoering van een MTO (artikel 27, lid 1d WOR).

Voordelen voor organisatie benoemen

De OR dient het initiatiefvoorstel schriftelijk in. Een slimme OR somt daarin de voordelen voor de organisatie op: werknemers kunnen hun ei kwijt, hun zorgen delen en input leveren voor mogelijke maatregelen. De bestuurder moet met de OR vergaderen over het voorstel en mag pas daarna een beslissing nemen. Deze beslissing deelt hij schriftelijk mee aan de OR, voorzien van argumenten. 

Zo kan de bestuurder via een MTO bijvoorbeeld peilen hoe werknemers het thuiswerken ervaren en hoe betrokken zij zich bij de organisatie voelen. Wie weet, willen werknemers ook in de toekomst bijvoorbeeld wel vaker thuiswerken. Of verlangen ze erg terug naar kantoor. De OR kan het MTO aangrijpen om te inventariseren hoe de achterban over bepaalde zaken denkt.

Hele achterban in één keer bereiken

Een vragenlijst is een goede manier om de hele achterban in één keer te bereiken. De OR kan bijvoorbeeld in samenspraak met de bestuurder peilen of werknemers het zien zitten om weer naar kantoor te komen en onder welke voorwaarden zij zouden willen werken. Aan de achterban kunnen dan verschillende opties worden voorgelegd om hun voorkeuren te peilen.

Meer informatie over het initiatiefrecht vindt u in de toolbox In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen.