OR beschermt werknemers ook buiten werktijd

3 februari 2017 | Door redactie

Veel werknemers zijn ook buiten werktijd met hun werk bezig, bijvoorbeeld omdat ze nog even snel hun werkmail lezen en afhandelen. De ondernemingsraad kan ervoor zorgen dat deze vrijwillige handeling geen ongeschreven regel wordt en zo werknemers beschermen.

De OR heeft de wettelijke taak (artikel 28, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) om ervoor te zorgen dat de organisatie regels rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, werk- en pauzetijden naleeft. Werknemers die het gevoel hebben buiten werktijd bereikbaar te moeten zijn, kunnen last krijgen van stress. De grens tussen werk en privé vervaagt immers terwijl die privétijd juist is bedoeld om bij te komen van het werk. Stress kan een gevolg zijn van een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals hoge werkdruk en kan leiden tot ernstige klachten zoals een burn-out met langdurige uitval als gevolg.

OR kan onbeperkte bereikbaarheid een halt toeroepen

De ondernemingsraad kan via het initiatiefrecht (artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden) een voorstel bij de bestuurder indienen om de verplichte bereikbaarheid echt te beperken tot de reguliere werktijden. Duidelijke richtlijnen kunnen de verwachtingen en groepsdruk om buiten werktijd bereikbaar te zijn een halt toeroepen.

Het recht op onbereikbaarheid

In Frankrijk mogen werknemers sinds 1 januari 2017 volgens de wet buiten werktijd hun smartphone uitzetten. De Franse minister van Arbeid wil zo de gewoonte om altijd maar bereikbaar te zijn bestrijden. Organisaties met meer dan vijftig werknemers zijn sinds de jaarwisseling verplicht hun werknemers mee te delen wanneer ze hun telefoon uit kunnen zetten. Minister Asscher voelt veel voor een soortgelijk plan; op zijn Facebookpagina schrijft hij dat hij werknemers in Nederland het recht op onbereikbaarheid wil geven.