OR grijpt in bij pesten op de werkvloer

28 juni 2017 | Door redactie

Pesten op de werkvloer kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Het veroorzaakt een vervelende werksfeer, ziekteverzuim en kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. De OR kan bij een vermoeden van pesten op de werkvloer ingrijpen.

Is er sprake van pesten binnen de organisatie, dan is het zaak om eerst de omvang van het probleem vast te stellen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (tool) is vanwege de anonimiteit bij het invullen een geschikt middel om werknemers uit te vragen over pestgedrag op de werkvloer. De uitkomsten kan de OR voorleggen aan de bestuurder, zodat de organisatie pestgedrag aan kan pakken. Ook kan de OR op basis van het initiatiefrecht (tool) zelf voorstellen voor de aanpak van pesten indienen bij de bestuurder. Daarnaast is het nuttig als de raad met de preventiemedewerker bekijkt of het tijd is voor een actualisatie van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak (tool).

Onderzoek OR trok aandacht politiek

De ondernemingsraad van Westrom – een organisatie die werknemers met een arbeidsbeperking aan het werk helpt – heeft een onderzoek uitgevoerd naar pesten. De OR bracht onlangs een rapport naar buiten over het pesten en intimideren van werknemers die via Westrom werken bij groen- en schoonmaakbedrijf Prio Verve. Er zou een angstcultuur heersen en de werknemers zouden hun mond niet open durven trekken over zaken zoals kapotte materialen uit angst voor pesterijen door collega’s en soms zelfs door leidinggevenden. De OR kan bij vervolgacties naar aanleiding van het onderzoek rekenen op de steun van de lokale politiek. 

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten