OR: initiatiefrecht voor veiligheid werknemers

23 december 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad heeft een behoorlijke vinger in de pap als het gaat om de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De OR kan inspringen als blijkt dat bepaalde zaken tot een onveilige situatie kunnen leiden, maar hoe?

De OR heeft instemmingsrecht op regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook heeft de OR volgens artikel 28 WOR de speciale taak om het naleven van de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden te bevorderen. De OR kan dus aan de bel trekken als de werkgever of juist een groep werknemers zich niet aan de regels houdt. Maar ook als een nieuwe situatie ontstaat waarop de regels niet van toepassing zijn, heeft de OR mogelijkheden om in te grijpen. 

OR kan ingrijpen dankzij initiatiefrecht

Als de OR vindt dat het arbobeleid niet meer voldoende aansluit bij de praktijk, kan hij op basis van het initiatiefrecht (tool) een voorstel doen aan de bestuurder voor bijvoorbeeld het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Om zo’n voorstel kracht bij te zetten, kan de OR input verzamelen via een  medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Let op: als de OR een initiatiefvoorstel indient, moet de werkgever met de OR daarover minstens één keer om tafel en moet hij er schriftelijk op reageren. 

Eentonigheid werk machinisten leidt tot gevaarlijke situaties

Discussies over de veiligheid van werknemers worden momenteel gevoerd bij de NS. Machinisten rijden te vaak op hetzelfde traject, het zogenoemde ‘rondje om de kerk’, volgens machinistenvakbond VVMC. Eentonigheid in het werk leidt tot minder oplettendheid en dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Afgelopen zondag verliep een ultimatum aan de directie; de vakbond dreigt nu met een staking om zo een flexibeler rooster af te dwingen. 

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten