OR kan duidelijkheid eisen bij baanonzekerheid

6 oktober 2017 | Door redactie

Baanonzekerheid kan leiden tot hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en zelfs personeelsverloop. Een ondernemingsraad kan duidelijkheid eisen van de bestuurder om de onzekerheid (deels) weg te nemen.

Werknemers van het zorgloket Porthos werken voor drie gemeenten. Deze drie gemeenten hebben echter alle drie andere ideeën over de invulling en verdeling van het werk voor 2018. Werknemers weten daardoor niet of ze volgend jaar nog een baan hebben en wat die baan dan inhoudt. Door deze onduidelijkheid en onzekerheid is onrust ontstaan onder werknemers, het ziekteverzuim loopt op en enkele werknemers zijn zelfs al opgestapt. De ondernemingsraad (OR) van één van de gemeenten neemt het nu op voor de werknemers en eist duidelijkheid van de drie betrokken gemeenteraden.

WOR biedt meerdere opties voor verduidelijking

Op plannen van de bestuurder om werkwijzen te veranderen binnen de organisatie heeft een OR volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht. De bestuurder moet de plannen dus voorleggen aan de OR en mag de plannen niet uitvoeren zonder akkoord van de raad. Ook kan de OR eventueel op basis van artikel 23, lid 3 WOR gebruikmaken van het initiatiefrecht om een initiatiefvoorstel te doen aan de bestuurder. Als de OR nog niet over voldoende informatie beschikt voor zo’n voorstel, kan de raad informatie opvragen op basis van artikel 31, lid 1 WOR. De bestuurder is verplicht om aan zo’n verzoek van de OR gehoor te geven.