OR hoeft opheffen coronamaatregel niet te accepteren

Nu de coronacrisis zo lang duurt, willen sommige werkgevers eerder ingevoerde tijdelijke maatregelen misschien weer terugdraaien. Voor zo’n besluit moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR) om instemming vragen.

6 november 2020 | Door redactie

De maatregelen die werkgevers nemen om de kans op besmetting met covid-19 te beperken, geven veel werknemers een veilig gevoel. Zo’n maatregel opeens weer terugdraaien kan dan ook tot onrust leiden. Dat is ook het geval bij vervoersbedrijf Hermes.

OR Hermes legt zich ondanks zorgen neer bij besluit

De busmaatschappij laat reizigers sinds kort weer bij de voordeur van de bus instappen. Dit besluit werd genomen op advies van TNO. Onderzoek van TNO toont namelijk het belang van goede ventilatie aan. Die ventilatie is het beste als beide deuren van de bus tegelijk openstaan. TNO gaf dit advies echter in augustus dit jaar. Het aantal besmettingen was toen een stuk lager dan nu.
Vakbonden FNV en CNV eisen dat Hermes de maatregel weer terugdraait. De chauffeurs zijn namelijk bang dat zij hierdoor besmet raken met het coronavirus, ook al zijn er zogenoemde kuchschermen geïnstalleerd. De ondernemingsraad van de busmaatschappij stelt ook dat het besmettingsgevaar voor de chauffeurs toeneemt en begrijpt de zorgen. Ondanks dat heeft de OR zich neergelegd bij het besluit. De raad denkt dat hij het besluit toch niet terug kan draaien.

OR heeft instemmingsrecht op intrekking regeling

In een situatie als deze heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR). Het gaat hier immers om het intrekken van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden. De bestuurder moet bij zijn instemmingsaanvraag aantonen waarom het nodig is om de eerder genomen maatregel terug te draaien, wat daarvan de gevolgen en risico’s voor de betrokken werknemers zijn en dat hij alternatieven onderzocht heeft. De OR kan aan de instemming aanvullende voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld aanpassingen in de uitvoering van het besluit die de bezwaren van de achterban wegnemen. Voert de bestuurder het besluit uit zonder instemming van de OR, dan kan de OR binnen één maand na bekendmaking van het besluit de nietigheid van dit besluit inroepen via de kantonrechter. Ook kan de OR eisen dat de bestuurder de uitvoering van besluit staakt (artikel 27, lid 5 en lid 6 WOR).