OR Nationale Opera wil ook overheidssteun voor zzp’ers

De ondernemingsraad (OR) van Nationale Opera & Ballet (NO&B) zet zich in voor een gelijke behandeling van vaste werknemers en freelancers tijdens de coronacrisis. De OR heeft bij de directie een verzoek ingediend om niet alleen de vaste werknemers inkomenszekerheid te bieden, maar ook de vele zzp’ers die bij NO&B werkzaam zijn.

6 april 2020 | Door redactie

De OR heeft de directie van Nationale Opera & Ballet gevraagd om een principieel besluit te nemen hoe de instelling omgaat met werknemers die niet onder de loonkostenregeling (de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, NOW) in het kader van de coronacrisis vallen. De OR vraagt de directie om een duidelijk signaal van vertrouwen en solidariteit af te geven, ook naar de grote groep flexwerkers met wie NO&B werkt.

OR wil dat NOW ook van toepassing wordt op flexwerkers

De OR verwijst naar minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), die culturele instellingen opriep om tijdens de coronacrisis ook de contracten met freelancers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) na te komen. Volgens de OR biedt de NOW de mogelijkheid om dit te bekostigen. De OR gebruikte het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) om de directie ongevraagd te adviseren. De raad wil dat de directie er bij de minister op aandringt dat culturele instellingen de NOW ook kunnen toepassen op de loondoorbetaling van ingehuurde zzp’ers. Baanbehoud is namelijk één van de belangrijkste doelstellingen van de NOW, benadrukt de OR, ook als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. Bij NO&B werken ruim 600 werknemers met een vast contract. Voor de producties huurt NO&B daarnaast een groot aantal zzp’ers in.

OR en directie NO&B werkten al aan sterkere positie van zzp’ers

Het is één van de taken van de OR om te bevorderen dat alle werknemers in de organisatie gelijk worden behandeld en beloond (artikel 28, lid 1 WOR). Volgens de WOR vertegenwoordigt de OR alleen de werknemers in vaste dienst, maar hierover kunnen de bestuurder en OR afwijkende afspraken vastleggen. De NO&B was al van plan om de positie van ingehuurde zzp’ers te versterken. De OR was met de directie overeengekomen dat bij de volgende OR-verkiezingen ook flexwerkers zowel actief als passief kiesrecht zouden krijgen. Deze OR-verkiezingen zijn echter vanwege de coronacrisis uitgesteld tot september 2020.

Bijlagen bij dit bericht